Volg ons

Barend Foks

Wat is het Barend Foks beeldje

Barend-Foks-beeldje-442x1024

PV De Brandweer heeft in kleine oplage een unieke bronzen sculptuur laten maken. Elk beeldje heeft een eigen nummer met corresponderend echtheidscertificaat. Dit beeldje noemen we Barend Foks, als hommage aan de beroemde brandweervoertuigen van het merk Ahrens Fox, die jarenlang trouwe dienst bij Brandweer Rotterdam hebben gedaan. Het beeldje wordt altijd eenmalig en feestelijk uitgereikt door een PV-bestuurslid.

De beeldjes zijn op geen enkele manier te verkrijgen, behalve in situaties zoals hieronder worden omschreven. Het Barend Foks beeldje is een blijvend aandenken aan het lidmaatschap van de PV en aan zijn of haar werkzame periode bij de VRR.

Wanneer heeft men recht op een Barend Foks beeldje?

Uitsluitend wanneer definitief de VRR wordt verlaten door vrijwillig (eervol) ontslag of wanneer men met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) of een andere vervroegde pensioenregeling gaat.
Bovendien moet de ontvanger van het beeldje minimaal de laatste vijftien jaar van zijn of haar dienstverband, onafgebroken lid zijn geweest van personeelsvereniging PV De Brandweer.

Aanvragen

Tot wanneer heeft men nog recht op een Barend Foks beeldje?

Wanneer de aanvraag wordt gedaan op een datum,  langer dan 6 maanden na het beëindigen van de actieve dienst zoals hierboven wordt omschreven, heeft het PV-lid helaas geen recht meer op een beeldje. De ontvanger van het beeldje moet bovendien op de datum van de aanvraag lid van de PV zijn.

Wie vraagt het beeldje aan?

Een aanvraag voor een Barend Foks beeldje kan uitsluitend worden gedaan door de leidinggevende van de ontvanger. PV De Brandweer houdt zelf haar ledenadministratie bij maar is niet op de hoogte van de bij de VRR vertrekkende leden. Het is dus heel belangrijk tijdig, via de leidinggevende een aanvraag te laten doen. Deze aanvraag kan alleen digitaal worden gedaan bij het menu ‘Sociaal Fonds’ op de website: www.pvdebrandweer.nl Aanvragen die op een andere wijze gedaan worden, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden. Slechts onder zwaarwegende omstandigheden is afwijking van bovenstaande regels mogelijk. Het Dagelijks Bestuur van PV De Brandweer kan hierover beslissen. (zoals overeengekomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022)

Lid worden

Contact